Drobne pieniądze wysypane ze słoika

Przedsiębiorstwo rentowne, płynne i przynoszące realne korzyści jest dziś na wagę złota. Za takie cechy firmy odpowiada głównie kierownictwo i podejmowane przez nie decyzję. Nietrafione inwestycje, podejmowanie współpracy z niewłaściwymi partnerami odbija się na kondycji finansowej firmy, a z czasem może doprowadzić do jego upadłości. Należy jednak wskazać, że analiza nie kończy się na obliczeniach, tabelach i wskaźnikach. Dobra analiza to wskazanie przyczyn niepowodzenia i wyciągnięcie wniosków na przyszłość oraz stworzenie odpowiedniej strategii i planu działania.

Istota analizy finansowej

Zakres kontroli jest stale poszerzany, co jest oczywiste w czasach tak intensywnego rozwoju obszarów działania przedsiębiorstw. Coraz częściej liczby zostają zastąpione przez wnioski oraz wskazanie konkretnych problemów, mających wpływ na efektywność działalności firmy. Mimo wszystko analiza dąży do jednego – polepszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa – rodzaje

1. Metoda działań
– funkcjonalna – badanie odcinkowych zjawisk;
– kompleksowa – bada wszystkie zjawiska;
– decyzyjna – obejmuje obszar podejmowania przyszłych decyzji.

2. Zakres przedmiotowy
– całościowa – odnosi się do wszystkich zjawisk w przedsiębiorstwie;
– odcinkowa – bada konkretny fragment stanowiący problem.

3. Stopień szczegółowości badań analitycznych
– ogólna – obejmuje najistotniejsze zagadnienia rozwoju przedsiębiorstwa;
– szczegółowa – pogłębianie analizy ogólnej.

4. Forma prowadzonych badań
– wskaźnikowa – tworzy informacje o sytuacji finansowej firmy oraz o wynikach jej działalności;
– rozliczeniowa – bada zależności pomiędzy zjawiskami.

5. Przedsiębiorstwo z perspektywy czasu
– retrospektywna – bada zjawiska z przeszłości, analizuje skutki podejmowanych decyzji;
– bieżąca – ocenia działania w czasie rzeczywistym;
– prospektywna – ułatwia podjęcie decyzji na przyszłość.

Analizie można poddawać zarówno jedno przedsiębiorstwo, jak i badać wyniki między poszczególnymi zakładami. Dodatkowo wnioski takie mogą służyć wewnętrznie, na potrzeby firmy lub zewnętrznie na potrzeby instytucji odrębnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *