USOS UJ ankieta o wykładowcach

USOS UJ ankieta o pracownikach akademickich – dlaczego warto ją wypełnić?

Uniwersytecki System Obsługi Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli USOS UJ, to platforma umożliwiająca studentom oraz pracownikom naukowym dostęp do informacji na temat toku studiów, realizowanych przedmiotów, planu zajęć, stypendiów czy komunikowania się między sobą. Platforma jest udostępniana tylko upoważnionym użytkownikom, posiadającym indywidualny login i hasło. USOS UJ, w celu monitorowania jakości kształcenia, pod koniec każdego semestru w danym roku akademickim udostępnia studentom ankiety dotyczące realizowanych zajęć. Student ma możliwość oceniania tylko tych kursów, które realizuje w danym cyklu dydaktycznym.

USOS UJ ankieta o pracownikach akademickich – dlaczego warto ją wypełnić?

Uniwersytet Jagielloński, jako jedna z najważniejszych uczelni państwowych w Polsce, dąży do optymalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych i dostosowywania oferty dydaktycznej w oparciu m.in. o opinie studentów. Analiza danych, które zostaną zebrane w czasie badań ankietowych, pozwala także na monitorowanie wprowadzonych trendów dydaktycznych, a co za tym idzie kontrolowanie, czy sprawdzają się one w rzeczywistości, czy nie. 

Ankieta o pracownikach akademickich stanowi także świetną informację zwrotną dla wykładowców, którzy dzięki temu mogą zmieniać i dopasowywać formułę zajęć, reagować na pewne trudności, z którymi musieli zmierzyć się studenci. Dzięki zanimizowanej formule przeprowadzania ankiet, pracownik naukowy nie wie, kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia. Po zakończonym badaniu, osoba prowadząca dany przedmiot, otrzymuje wgląd w ocenę zbiorczą w swoim profilu na USOSweb, a także ma możliwość czytania komentarzy do zajęć.

Ankiety USOS UJ – czy pozyskane dane są bezpieczne?

Udział studentów w badaniach jest dobrowolny i poufny, a pozyskane w ich toku dane zostają opracowane statystycznie. Następnie utworzone zostają raporty, które trafiają do władz oraz do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Dzięki zastosowanym procedurom anonimizowania danych z ankiet student ma pewność, że:

  • dane osobowe studenta nie zostaną powiązane z udzielonymi przez niego odpowiedziami,
  • udzielona przez studenta informacja o tym, że udzielił on odpowiedzi, jest przechowywana w tabeli osobowej, w celu zapobieżenia wielokrotnego wypełnienia danej ankiety,
  • informacja dot. udzielenia konkretnej odpowiedzi przechowywana jest w tabeli informacji i tylko ta tabela podlega dalszej analizie odpowiedzi,
  • poprzez usunięcie identyfikatorów łączących osobę z jej odpowiedziami z tabeli osób i z tabeli informacji nie ma możliwości połączenia danych z obu tych tabeli,
  • żaden oceniany pracownik nie wie, kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia,
  • pozyskane dane są poufne, czyli objęte ochroną przed odczytem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną.

Ankiety USOS UJ to także dobre narzędzie kontroli dla kadry zarządzającej daną jednostką edukacyjną (wydziałem, instytutem), która to może w odpowiednim momencie wychwycić ewentualne nieprawidłowości dotyczące prowadzenia zajęć i dzięki temu szybko podjąć działania. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych mają dzięki temu możliwość wpływania na program studiów czy formułowania formy zajęć dydaktycznych.

Wypełnianie ankiet – jakie przynosi efekty?

Ocena wykładowców
Źródło: Pixabay.com

Dzięki studenckim ocenom pracownicy akademiccy mogą analizować swoją pracę i wprowadzać zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ocena zajęć dydaktycznych wspomaga kierowników poszczególnych jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Warto wspomnieć, że najlepiej oceniani pracownicy akademiccy otrzymują nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Ankieta o pracownikach akademickich – gdzie można je wypełnić?

Ocena zajęć dydaktycznych możliwa jest za pośrednictwem indywidualnego konta na platformie USOSweb. Studenci, w zależności od swoich upodobań, mogą skorzystać z internetowej wersji serwisu oraz za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na smartfony Mobilny USOS UJ, dostępnej w serwisach Google Pay i App Store.

Źródła:

 

One thought on “USOS UJ ankieta o pracownikach akademickich – dlaczego warto ją wypełnić?”

  1. Moim zdaniem studenci powinni w większej frekwencji wypełniać tego typu ankiety. Często narzekamy, że ten wykładowca jest taki, a ten taki, ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć w ankiecie, mimo, że jest anonimowa. Wypełniając takie ankiety wiele możemy zyskać i zmienić! Pamiętajmy o tym 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *